ריגושים מול רגש: פיתוח האישיות והעצמה אישית

ריגושים מול רגש - איתי מלר

סדנה בנושא בחירה חופשית אל מול תרבות הפתרונות המהירים. בסדנא ינתנו כלים להתמודדות עם אכזבות ודחיית סיפוקים.

אי יכולת דחיית סיפוקים והתמודדות עם אכזבות, הם מהגורמים הראשיים לאי התאמה למסגרות בהם נמצאים בני הנוער בהווה ובעתיד. הסדנה המיועדת לכיתות ז' – י', ותפקידה להדגיש את הפער בין הרצוי למצוי. במהלך הסדנה יעלו נושאים כגון צריכה וצרכנות כמרכיב בסיסי בחיי הנוער ומנגד יוצגו חלופות. על בסיס סדנה זו ניתנת הרצאה להורים ולסגל הדרכה אשר מקנה כלים אלטרנטיביים להתמודדות עם בעיית האינדיבידואל בקרב הנוער. סדנה מומלצת לסלילת הדרך לפתרון בעיות של אקלים חברתי אילם, ומנותק.

 

הסדנה מונה בין שלושה לחמישה מפגשים ותכניה משתנים בהתאם לקהל היעד.